Team Sportia Gift Card Balance Sweden gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

Team Sportia Overview

Merchant website info and Team Sportia card balance check. https://www.teamsportia.se/
Team Sportia - It''s better outside
Slipp dyra gymkort, uppbokade tider och kö till maskiner. Träna utomhus istället. Naturen har inga begränsningar - inga prestationskrav. Den finns där när du har tid och den bidrar till en bättre hälsa. Din hälsa. Ta hand om dig. It''s better outside!

Store Info

Website, contact number and gift card information for Team Sportia.
Official Website

Social Media Page

Social media links for Team Sportia
Official Facebook
Official Instagram

Gift Card Details

Team Sportia gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Team Sportia gift card design and art work Team Sportia gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Presentkortet gäller som betalning i alla Team Sportia butiker i Sverige utom i Gällivare. Presentkortet kan endast laddas en gång men kan användas obegränsat antal gånger.(gcb.today#CCA9). Giltighetstiden är tre år från det datum det laddas. Presentkortet kan ej bytas mot kontanter. Saldobesked kan fås i samtliga Team Sportia butiker.

Gift card web page, terms & conditions for Team Sportia.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Team Sportia card balance by visit store counter/ help desk.
Information for Team Sportia gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
Team Sportia gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Team Sportia gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Team Sportia

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Team Sportia gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.