Svenska Spahotell Gift Card Balance Sweden gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

Svenska Spahotell Overview

Merchant website info and Svenska Spahotell card balance check. https://www.svenskaspahotell.se
Start | Svenska Spahotell
Svenska Spahotell är en förening för svenska högkvalitativa anläggningar med spaverksamhet. För medlemskap i föreningen krävs att man uppfyller samtliga uppställda kriterier inom de fyra hörnstenarna rörelse, vila, näring och beröring.

Store Info

Website, contact number and gift card information for Svenska Spahotell.
Official Website

Social Media Page

Social media links for Svenska Spahotell

Gift Card Details

Svenska Spahotell gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Svenska Spahotell gift card design and art work Svenska Spahotell gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Ditt presentkort gäller som betalning på samtliga Svenska Spahotells anläggningar - över 30 av Sveriges bästa spa! Kortet är giltigt i två år från inköpsdatum. Läs mer på www.svenskaspahotell.se där du också kan kontrollera giltighetstid och saldo.

Gift card web page, terms & conditions for Svenska Spahotell.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Svenska Spahotell card balance by visit store counter/ help desk.
Information for Svenska Spahotell gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
Svenska Spahotell gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Svenska Spahotell gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Svenska Spahotell

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Svenska Spahotell gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.