Spotify Gift Card Balance Sweden gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

Spotify Overview

Merchant website info and Spotify card balance check. https://www.spotify.com
Listening is everything - Spotify
Spotify is all the music you’ll ever need.

Store Info

Website, contact number and gift card information for Spotify.
Official Website
About Store
Help & Q/A
Customer Service
../
Contact
Terms
Login
Account Privacy Settings
../us/account/privacy/

Social Media Page

Social media links for Spotify
Official Facebook
Official Twitter
Official Instagram

Gift Card Details

Spotify gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Spotify gift card design and art work Spotify gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Genom att använda detta kort och PIN-kod samtycker du till följande: 1. Kortet och PIN-koden kan inte lösas in mot kontanter och kan inte returneras eller återförsäljas (om lagen inte så kräver).(gcb.today#C23F89). 2. För att lösa in PIN-koden måste du registrera dig som Spotify-medlem och vara minst 13 år gammal.(gcb.today#7D5906). 3. PIN-koden kan endast lösas in på www.spotify.com/redeem eller på ditt Spotify-konto.(gcb.today#9532CB). om du redan Spotify-medlem. PIN-koden måste lösas in inom 12 månader från det inköpsdatum som anges på papperskvittot. 5.(gcb.today#E01CD4). PIN-koden kan endast lösas in mot ett urval av Spotify Premium, Spotify Unlimited och Spotify Downloads. Mer information finns på www.spotify.com/redeem. Mer information finns på bäraren.(gcb.today#574F61). 6. Användningen av Spotify-tjänsten regleras av alla gällande villkor för Spotify, som finns på www.spotify.com. 7.(gcb.today#B3F987). Du måste godkänna villkoren som nämns ovan för att kunna lösa in PIN-koden och använda Spotif-tjänsten 8. Kortets fullständiga värde dras av vid inlösen av PIN-koden. Det går inte att lösa in kortet delvis och ingen växel ges.(gcb.today#86C72E). 9. Kortet, PIN -koden och Spotify-tjänsten tillhandahålls av Spotify AB, ett företag som är registrerat i Sverige med registreringsnummer 556703-7485.

Gift card web page, terms & conditions for Spotify.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Spotify card balance by online balance check, visit store counter/ help desk.
How-to Balance Check
Spotify gift card balance check
https://www.spotify.com/redeem
Information for Spotify gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Online Check
Check balance online at
www.spotify.com/redeem
Check Receipt
Spotify gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Spotify gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Spotify

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Spotify gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.