Plantagen Gift Card Balance Sweden gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

Plantagen Overview

Merchant website info and Plantagen card balance check. https://plantagen.se
Växter, blommor och tillbehör för hem, trädgård och balkong
På Plantagen brinner vi för växtriket och vår vision är att göra livet med växter enkelt och lättillgängligt för alla människor.

Store Info

Website, contact number and gift card information for Plantagen.
Official Website
Home Page
plantagen.se
Terms

Social Media Page

Social media links for Plantagen

Gift Card Details

Plantagen gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Plantagen gift card design and art work Plantagen gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Presentkortet gäller i alla fysiska Plantagen-butiker i Sverige och online. Presentkortet är giltigt i 24 månader från inköpsdatum.(gcb.today#C9FE). För aktuellt värde eller giltighetstid besök närmaste Plantagenbutik eller plantagen.se. Presentkortet kan fyllas på när som helst med valfritt belopp.(gcb.today#AFE4). Presentkortet kan ej lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas. Plantagen ansvarar ej för borttappat eller stulet presentkort.

Gift card web page, terms & conditions for Plantagen.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Plantagen card balance by visit store counter/ help desk.
Information for Plantagen gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
Plantagen gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Plantagen gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Plantagen

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Plantagen gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.