H&M Gift Card Balance Sweden gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

H&M Overview

Merchant website info and H&M card balance check. https://hm.com

Store Info

Website, contact number and gift card information for H&M.
Official Website
Home Page
hm.com

Social Media Page

Social media links for H&M

Gift Card Details

H&M gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
H&M gift card design and art work H&M gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

För användande av detta presentkort gäller följande: Det här kortet är giltigt för användande i alla H&M-butiker och H&M HOME-butiker i Sverige samt på hm.com. Du kan inte lösa in presentkortet mot pengar.(gcb.today#90B1). H&M ansvarar inte för borttappat, förstört, stulet eller avaktiverat presentkort. Kortet är giltigt 5 år från inköpsdatum.(gcb.today#890D). Om kortet används inom denna period gäller ytterligare 5 år från det senaste köptillfället. Du kan använda detta presentkort vid varje köptillfälle tills värdet är 0 kr.(gcb.today#56E9). Använd detta kort som betalning för dina inköp. Ditt kvitto visar det återstående värdet på presentkortet. För att se aktuellt värde på presentkortet, besök hm.com eller närmaste H&M-butik eller H&M HOME-butik i Sverige.(gcb.today#6F15). Ha kortnumret tillgängligt. Skrapa fram din onlinekod.
BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics.(gcb.today#8D8C). WB SHIELD:© & ™ WBEL. (s19)

Gift card web page, terms & conditions for H&M.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out H&M card balance by visit store counter/ help desk.
Information for H&M gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
H&M gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
H&M gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of H&M

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated H&M gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.