GameStop Gift Card Balance Sweden gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

GameStop Overview

Merchant website info and GameStop card balance check. https://www.gamestop.se
GameStop Sverige

Store Info

Website, contact number and gift card information for GameStop.
Official Website

Social Media Page

Social media links for GameStop

Gift Card Details

GameStop gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
GameStop gift card design and art work GameStop gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Detta presentkort kan endast användas för inlösen av varor i GameStops butiker i Sverige. Vid köp dras ett belopp motsvarande kostnaden för inköpta varor från presentkortets saldo till dess att saldot är noll (0).(gcb.today#AD004D). Detta presentkort återköps inte och kan inte heller lösas in mot kontanter, förutom om så följer av tvingande lag. Presentkortet ersättes inte vid förlust eller stöld.(gcb.today#B18DD6). Presentkortet upphör att gälla om det inte använts någon gång under en sammanhängande period om 24 månader. Eventuellt saldo tillfaller då GameStop.(gcb.today#8A8DDE). GameStop förbehåller sig rätten att ändra ifrågavarande villkor. Saldot på presentkortet kan kontrolleras i någon av GameStops butiker, genom att ringa 020-79 99 55 eller på www.gamestop.se För närmaste GameStop butik, se www.gamestop.se

Gift card web page, terms & conditions for GameStop.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out GameStop card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for GameStop gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
020-79 99 55
Check Receipt
GameStop gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
GameStop gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of GameStop

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated GameStop gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.