ATG Gift Card Balance Sweden gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

ATG Overview

Merchant website info and ATG card balance check. https://atg.se

Store Info

Website, contact number and gift card information for ATG.
Official Website
Home Page
atg.se

Social Media Page

Social media links for ATG

Gift Card Details

ATG gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
ATG gift card design and art work ATG gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Allmänt
• Åldersgräns 18 år. • För spelet gäller ATGs vadhållningsbestämmelser. • Du får ett separat kassakvitto med ditt Harry Boy-system. Detta kvitto är inte en värdehandling utan endast information om vilka hästar Harry Boy valt åt dig. Resultatet kan du få på flera sätt: - se loppen i TV4, information om TV-tider och resultat finns på Text-TV och www.tv4.se - via telefon 0771-10 20 56 - Via ATG.se
Övrig information: ATG Support 020-53 50 00.
Vid vinst Med ICA Kort får du automatiskt vinstbevakning. Vinsten förs in på ditt ICA Konto (kopplat till ditt ICA Kort), normalt inom tre bankdagar.  *dock ej företagskort.
Spelar du för mycket? Ring stödlinjen 020 – 81 91 00.

Gift card web page, terms & conditions for ATG.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out ATG card balance by visit store counter/ help desk.
Information for ATG gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
ATG gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
ATG gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of ATG

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated ATG gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.