Claire's Gift Card Balance Poland gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Friday, August 27, 2021

Claire's Overview

Merchant website info and Claire's card balance check. https://www.claires.com
Shop Jewellery, Accessories, Hair, Beauty & More
Shop the hottest styles and trends from cool jewellery & hair accessories to gifts & school supplies. Free delivery available based on your order spend. Shop Claire's today

Store Info

Website, contact number and gift card information for Claire's.
Official Website
Store / Location

Social Media Page

Social media links for Claire's
Official Facebook
Official Twitter
Official Youtube
Official Instagram

Gift Card Details

Claire's gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Claire's gift card purchase
https://www.claires.com/gift-cards/?lang=en_GB Gift Card
Claire's gift card design and art work Claire's gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

1. Uzywajac tej karty zgadzasz sie z ponizszymi warunkami. 2. Karta ta moze zostac uzyta do calosciowej lub czesciowej platnosci za dowolny towar zakupiony w sklepach Claire's w Polsce. Karta jest wazna jedynie w kraju zakupu. 3. Karta ta nie jest karta gwarancyjna do czeków. karta kredytowa lub karta rozliczeniowa. 4. Przy platnosci ta karta nie wydaje sie reszty ani nie zwraca sie platnosci w formie gotówki. jednakze niewykorzystana kwota moze zostac uzyta do nastepnego zakupu. 5. Karte te nalezy traktowac jak gotówke. gdyz jej wartosc nie moze zostac zwrócona w przypadku jej utraty lub kradziezy. 6. Karta ta nie jest wymienialna na gotówke. 7. Karta nieuzywana przez 24 miesiace traci waznosc. a jej wartosc zostaje anulowana bez prawa zwrotu. Sprawdzenie wartosci karty nie stanowi jej uzycia. 8. Claire's zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez . uprzedzenia. claire's www.claires.com Aby sprawdzia wartoce karty za pomocl automatycznei info linii : 00-800-141-0067

Gift card web page, terms & conditions for Claire's.
Official Gift Card
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Claire's card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for Claire's gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
00-800-141-0067
Check Receipt
Claire's gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Claire's gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Claire's

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Claire's gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.