Universa Presentkort Gift Card Balance Norway gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, September 6, 2021

Universa Presentkort Overview

Merchant website info and Universa Presentkort card balance check. https://www.presentkort.no
Gavekort på nett | Universal Presentkort
Et gavekort er alltid vellykket! Da er du sikker på at mottaker får noe hun eller han ønsker seg. Det er enkelt å bestille våre gavekort på nett.

Store Info

Website, contact number and gift card information for Universa Presentkort.
Official Website

Social Media Page

Social media links for Universa Presentkort

Gift Card Details

Universa Presentkort gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Universa Presentkort gift card design and art work Universa Presentkort gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

For oversikt over brukersteder se www.presentkort.no eller skann QR-koden. Kortet er gyldig i 5 år fra kjøpsdato.(gcb.today#CEC0D). Det kan byttes i nytt gavekort med 5 års gyldighet hvis det skjer før det gamle går ut. Det må handles for minimum kr 100 pr gang, unntatt når restverdien skal brukes.(gcb.today#91C91). Kortet kan ikke innløses i kontanter, Mistet eller utgått kort refunderes ikke. Saldo kan sjekkes i butikkenes terminaler, på vår hjemmeside eller pr.(gcb.today#4B48A). telefon. Universal Presentkort AS. Lille Grensen 7, 0159 Oslo, Tlf: 22 91 00 10.

Gift card web page, terms & conditions for Universa Presentkort.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Universa Presentkort card balance by visit store counter/ help desk.
Information for Universa Presentkort gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
Universa Presentkort gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Universa Presentkort gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Universa Presentkort

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Universa Presentkort gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.