Habbo Gift Card Balance Norway gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, September 6, 2021

Habbo Overview

Merchant website info and Habbo card balance check. https://www.habbo.no

Store Info

Website, contact number and gift card information for Habbo.
Official Website
Home Page
www.habbo.no

Social Media Page

Social media links for Habbo

Gift Card Details

Habbo gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Habbo gift card design and art work Habbo gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Dette kortet er utstedt av Sulake Norge AS. Kjøp og bruk av dette kortet forutsetter at du aksepterer følgende Kjøp og bruk av dette kortet er et enegytdig salg av '11-tilkjøp i form av ikke-refunderbare - Habbo- mynter. som kun kan innl.ses *Ilet httpwwww.habbo.no.Rie brukervilkår sees på httpa'/www.habbo.com/papers/termsAndConditions. Dåkrevd. Ikke innløste beløp er ikke overførbare. Det gis ikke erstatning for mistet kort. Kortet er kun gyldig kabbo.no. Kortet kan ikke refunderes. returneres eller es. har ikke noen tilbakebetalingsverdi. IKKE VIDERSALG. BEHANDLES SOM KONTANTER! For hjelp til åbwnløseotortet etter om du har mistet pinkoden ber vi deg deg til oss på https://help.habbo.no

Gift card web page, terms & conditions for Habbo.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out Habbo card balance by visit store counter/ help desk.
Information for Habbo gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
Habbo gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
Habbo gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of Habbo

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated Habbo gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.