קרולינה Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

קרולינה Overview

Merchant website info and קרולינה card balance check. https://www.carolinalemke.com
Carolina lemke shop online sunglasses and eyeglasses|carolina lemke
Carolina Lemke Berlin is a high fashion eyewear brand that offers chic, trend-setting fashions to everyone, everywhere. With our unique approach, exclusive offers and unbeatable passion, we continue conquering markets throughout the world. We design and sell high quality, fashionable eyewear at affordable prices. Our designs, inspired by cosmopolitan, trend-setting Berlin, create contemporary urban style experiences for the customer.

Store Info

Website, contact number and gift card information for קרולינה.
Official Website
About Store
Merchant Info
../en/about
Store / Location
Nearby Store
../en/stores
Help & Q/A
Customer Service
../en/help/
Contact
Service & Support
../en/contact
Terms
Terms of Sale
../en/terms
Login
Account
../

Social Media Page

Social media links for קרולינה

Gift Card Details

קרולינה gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
קרולינה gift card design and art work קרולינה gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Gift Card
הכרטיס יכובד ויטען רק בסניפי רשת CAROLINA LEMKE BERLIN ובאחריותה הבלעדית .
הכרטיס מזכה את המחזיק סו עד לגובה הסכום שטעון בו כדין סכום מינימלי לטעינה 100 ש''''ח | הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגינו אלא זיכוי למימוש בסניפי הרשת בלבד | במקרה של אבדן/ גניבה /השחתה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה .
או פיצוי בגינו | כרטיס פגום/מזויף לא יכובד | כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיס חיוב התשמ''''ו 1986 | כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסגים לאמור לעיל ולאמור בתקנון השימוש | שרות לקוחות 1-700-55-00-77
www.carolinalemke.com

Gift card web page, terms & conditions for קרולינה.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out קרולינה card balance by visit store counter/ help desk.
Information for קרולינה gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
קרולינה gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
קרולינה gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of קרולינה

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated קרולינה gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.