קפה סי Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

קפה סי Overview

Merchant website info and קפה סי card balance check. https://www.siespresso.co.il

Store Info

Website, contact number and gift card information for קפה סי.
Official Website

Social Media Page

Social media links for קפה סי

Gift Card Details

קפה סי gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
קפה סי gift card design and art work קפה סי gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

השימוש בכרטיס זה בכפוף לתקנון. הכרטיס יטען ויכובד בסניפים המפורטים ברשימה המתפרסמת בסניף.(gcb.today#65AB3). הכרטיס אינו כרטיס חיוב , כמשמעו מחוק כרטיסי החיוב , התשמ''''ו. הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום שנטען בו כדין .(gcb.today#8ACF2). הכרטיס ניתן לטעינה חוזרת . בכל רכישה ייחוייב הכרטיס רק בסכום הרכישה והיתרה נשארת בכרטיס לרכישה הבאה .(gcb.today#FF18D). תוקף הכרטיס הוא עד ליום ה 31/12/2013 לאחר תום מועד זה לא יהיה ניתן לטעון עוד את הכרטיס, לא יוחלף הכרטיס ולא תוחזר כל תמורה בגינו הכרטיס לא יומר במזומן או בהטבה אחרת . לבירור יתרתכם בכרטיס חייגו : 1-700-50-60-26
ניתן גם לראות באתר www.siespresso.co.il או www.multipass.co.il .

Gift card web page, terms & conditions for קפה סי.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out קפה סי card balance by visit store counter/ help desk.
Information for קפה סי gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
קפה סי gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
קפה סי gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of קפה סי

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated קפה סי gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.