קופיקס Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

קופיקס Overview

Merchant website info and קופיקס card balance check. https://www.cofix.co.il

Store Info

Website, contact number and gift card information for קופיקס.
Official Website

Social Media Page

Social media links for קופיקס
Official Facebook
Official Instagram

Gift Card Details

קופיקס gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
קופיקס gift card design and art work קופיקס gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הכרטיס יכובד ויטען רק בסניפי רשת קופיקס המופרטים לעניין זה באתר  קופיקס (www.cofuix.co.il  ) (להלן : האתר") רשימת הסניפים יכולה להתעדכן מידי פעם ומומלץ לעיין ברשימת הסניםים טרם רכישת הכרטיס או טעינתו הסכומים נוספים . הכרטיס אינו כרטיס חיטב כמשמעו בחוק כרטיסי החיוב, התשמ''''ו 1986 .(gcb.today#7D1A90). הכרטיס ניתן לטעינה חוזרת , סכום המינמום והמקסמום לטעינה בכרטיס מפורסם באתר . הכרטיס בתוקף למשך 5 שנים ממועד הנפקת הכרטיס (מועד ההנפקה מודפס על כרטיסים ) לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף .(gcb.today#3FB714). כרטיס שאבד , נגנב או הושחת (לרבות שריטה בחלק הממנטי),  לא ישולם בגינו כל תשלום או פיצוי ולא יכובד .
הכרטיס אינו ניתן להמרה במזומן וכן לא יינתן עודף בעת שימוש חלקי בכרטיס (היתרה תשאר טעונה בכרטיס לשימוש עתידי).(gcb.today#5084D8).
שימוש בכרטיס הנו כפוף לתנאי התקנון המופיעים באתר . בירור יתרה בכרטיס ניתן לבצע בסניפי קופיקס או בטל'' 09-9733150.

Gift card web page, terms & conditions for קופיקס.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out קופיקס card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for קופיקס gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
09-9733150
Check Receipt
קופיקס gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
קופיקס gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of קופיקס

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated קופיקס gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.