קולומביה Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

קולומביה Overview

Merchant website info and קולומביה card balance check. https://saar.com

Store Info

Website, contact number and gift card information for קולומביה.
Official Website
Home Page
saar.com
Email

Social Media Page

Social media links for קולומביה

Gift Card Details

קולומביה gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
קולומביה gift card design and art work קולומביה gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הכרטיס יכובד בחנויות קולומביה , אאוטסיידרס ושבילים - לא כולל מחלקות עודפים . ללא כפל מבצעים והנחות מועדון , אין אפשרות למימוש על מוצרים שאינם במחיר מלא .(gcb.today#867C). הכרטיס מזכה את המחזיק בו בגובה הסכום שנטען בו כדין . הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש בחלק מהסכום אלא תתבצע הפחתה מהסכום הטעון בו .(gcb.today#06B9). במקרה של אובדן / גניבה לא יוחלף הכרטיס ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו. כרטיס פגום ומזויף לא יכובד .(gcb.today#EA13). כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם החזקתו כי הוא מסכים לאמור לעיל ולאמור בתקנון הכרטיס . כרטיס זה תקף ל- 5 שנים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות לקוחות במייל

Gift card web page, terms & conditions for קולומביה.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out קולומביה card balance by visit store counter/ help desk.
Information for קולומביה gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
קולומביה gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
קולומביה gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of קולומביה

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated קולומביה gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.