צ''ליו Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

צ''ליו Overview

Merchant website info and צ''ליו card balance check. https://celio.co.il/

Store Info

Website, contact number and gift card information for צ''ליו.
Official Website
Home Page
celio.co.il/

Social Media Page

Social media links for צ''ליו

Gift Card Details

צ''ליו gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
צ''ליו gift card design and art work צ''ליו gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

כרטיס זה ישמש לרכישות בבית העסק הנקוב בו בלבד . הכרטיס אינו ברטיס חיוב .(gcb.today#8CCC0). הכרטיס בתוקף שנה מיום רכישתו . לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף .(gcb.today#4DBB0). הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומנים . נרכש בכרטיסים מוצר בסכום הנסוך מן הסכום שהוסעו בו .(gcb.today#7D1A9). יוכל המחזיק להשתמש בכרטיס לרכישה אחרת ביתרת הסכום הטכון בכרטיס . לא יינתן עודף לגבי יתרת הסכום . כרטיס שאבד , נגנב או הושחת לא ישולם בגינו כל תשלום או פיצוי .(gcb.today#06B91). כרטיס פגום או מזוייף לא יכובד . מחזיק ברטיס זה מסכים בהחזקת הכרטיס לתנאי התקנון לכרטיסי מתנ, אותו ניתן לקבל באתר www.wishucard.co.il  , ב-Cal.
לבירור היתרה בכרטיס חייג :
03-9051000, או באתר
www.wishucard.co.il  
מספר כרטיס :

Gift card web page, terms & conditions for צ''ליו.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out צ''ליו card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for צ''ליו gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
03-9051000
Check Receipt
צ''ליו gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
צ''ליו gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of צ''ליו

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated צ''ליו gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.