עדיקה Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

עדיקה Overview

Merchant website info and עדיקה card balance check. https://www.adika.com/
Adika | Womens Clothing | Shop Online Fashion
Shop online for the latest fashion trends and styles for young women at Adika. Discover the full range of Adika''s clothes, bags, and accessories at affordable prices.

Store Info

Website, contact number and gift card information for עדיקה.
Official Website
About Store
Merchant Info
../pages/ourstory1
Store / Location
Help & Q/A
Customer Service
../pages/faq
Contact
Service & Support
../pages/contact-us
Terms
Terms and Conditions
../pages/terms-conditions
Login
My Account
../account

Social Media Page

Social media links for עדיקה
Official Facebook
Official Instagram
Official TikTok
Official Pinterest

Gift Card Details

עדיקה gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Adika | Gift Card
Want to make someone else Happy? Not sure what to give them? Buy them an Adika gift card! It is done by email and contains instructions to redeem them at checkout. Our gift cards have no additional processing fees. Please note that gift cards purchased online are valid for online purchases only, and are not accepted in
עדיקה gift card purchase
https://www.adika.com/products/gift-card Gift Card
עדיקה gift card design and art work עדיקה gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

כרטיס זה יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות הבאים :
ניתן לטעון את הכרטיס באופן חד-פעמי בסכומים של 50-1,000 ש''''ח .
באמצעות כרטיס זה ניתן לשלם בתניות Adika  בלבד .(gcb.today#01DE). כרטיס זב אינו תקף באתר Adika .
סכום התשלום ביתרת הכרטיס , לרכישות נוספות בעתיד .(gcb.today#173F).
ניתן לבדוק את יתרת הכרטיס בחנויות Adika  בלבד .
כרטיס זה אינו כרטיס אשראי ואינו ניתן לפדיון .(gcb.today#0484).
תוקף הכרטיס הינו 24 חודשים מתאריך רכישתו . לאחר מועד זה , הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף .
במקרה של גניבה /אובדן/השחתה -כרטיס זה לא יוחלף ולא ינתנו תמורה או פיצוי בגינו.
                                                                                            2478

Gift card web page, terms & conditions for עדיקה.
Official Gift Card
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out עדיקה card balance by visit store counter/ help desk.
Information for עדיקה gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
עדיקה gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
עדיקה gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of עדיקה

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated עדיקה gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.