עדיקה Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher


עדיקה Business Overview

Merchant website info and עדיקה card balance check. https://www.adika.com/

Business Hightlights

Adika | Womens Clothing | Shop Online Fashion

Shop online for the latest fashion trends and styles for young women at Adika. Discover the full range of Adika''s clothes, bags, and accessories at affordable prices.עדיקה Merchant Information

Website, contact number and gift card information for עדיקה.

Merchant Directory Links

Official Website
About Store
Merchant Info
../pages/ourstory1
Store / Location
Help & Q/A
Customer Service
../pages/faq
Contact
Service & Support
../pages/contact-us
Terms
Terms and Conditions
../pages/terms-conditions
Login
My Account
../account

Merchant Social Media

Social media links for עדיקה

Official Facebook
Official Instagram
Official TikTok
Official Pinterest

עדיקה Gift Card

עדיקה gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app

Gift Card Program

Adika | Gift Card

Want to make someone else Happy? Not sure what to give them? Buy them an Adika gift card! It is done by email and contains instructions to redeem them at checkout. Our gift cards have no additional processing fees. Please note that gift cards purchased online are valid for online purchases only, and are not accepted in

עדיקה gift card purchase
https://www.adika.com/products/gift-card

Gift Card Terms & Conditions

Terms and condition on the back of gift card.

כרטיס זה יכובד בהתאם לתנאים ולמגבלות הבאים :
ניתן לטעון את הכרטיס באופן חד-פעמי בסכומים של 50-1,000 ש''''ח .
באמצעות כרטיס זה ניתן לשלם בתניות Adika  בלבד .(gcb.today#01DE). כרטיס זב אינו תקף באתר Adika .
סכום התשלום ביתרת הכרטיס , לרכישות נוספות בעתיד .(gcb.today#173F).
ניתן לבדוק את יתרת הכרטיס בחנויות Adika  בלבד .
כרטיס זה אינו כרטיס אשראי ואינו ניתן לפדיון .(gcb.today#0484).
תוקף הכרטיס הינו 24 חודשים מתאריך רכישתו . לאחר מועד זה , הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף .
במקרה של גניבה /אובדן/השחתה -כרטיס זה לא יוחלף ולא ינתנו תמורה או פיצוי בגינו.
                                                                                            2478

Gift Card Links

Gift card web page, terms & conditions for עדיקה.

Official Gift Card
Card Region

עדיקה Gift Card Balance

You can find out עדיקה card balance by visit store counter/ help desk.

Gift Card Balance

Gift Card Balance Check Options

  • In-store: Take the gift card to a physical store location of the retailer or restaurant that issued the gift card. Approach a store associate or cashier and request assistance in checking the balance. They can usually scan or manually input the gift card number to provide the current balance.
  • Mobile app: If the gift card issuer has a mobile app, download and install it on your smartphone or tablet. Sign in or create an account, and then add your gift card to the app. The app should display the available balance.
  • Receipt: If you made a recent purchase using the gift card, check the receipt. Some receipts display the remaining balance after each transaction.

Gift Card Balance Enquiry

Information for עדיקה gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.

Check Receipt
עדיקה gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
עדיקה gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

עדיקה User Review

Share your experience of עדיקה

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated עדיקה gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.