דלתא Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

דלתא Overview

Merchant website info and דלתא card balance check. https://www.delta.co.il/

Store Info

Website, contact number and gift card information for דלתא.
Official Website

Social Media Page

Social media links for דלתא

Gift Card Details

דלתא gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
דלתא gift card design and art work דלתא gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הכרטיס יכובד רק ברשת חנויות דלתא ובאחריותה הבלעדית של הרשת הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום שטעון בו כדין . המקרה של אובדן/ גניבה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו .(gcb.today#9C99). כרטיס פגום / מזוייף וא יכובד כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי החיוב התשמן- .1986 כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.
לבירור יתרתכם בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון 03-6364664 (מענה קולי 24 שעות ביממה )
או לאתר האינטרנט : ww.isracard.co.il
חוקף הכרטיס עד למועד הנקוב בו.

Gift card web page, terms & conditions for דלתא.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out דלתא card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for דלתא gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
03-6364664
Check Receipt
דלתא gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
דלתא gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of דלתא

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated דלתא gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.