דיסקרט Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

דיסקרט Overview

Merchant website info and דיסקרט card balance check. https://www.discreet-f.co.il

Store Info

Website, contact number and gift card information for דיסקרט.
Official Website

Social Media Page

Social media links for דיסקרט

Gift Card Details

דיסקרט gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
דיסקרט gift card design and art work דיסקרט gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הכרטיס יכובד וייטען ברשת דיסקרט ובאחריותה הבלעדית • תוקפו של כרטיס זה מוטבע עג כרטיס לאחר מועד זה לא יכובד הכרטיס ולא יוחלף • הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הטעון בו כדין- כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב תשמ"ו 1986 • -הכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס אלא תתבצע הפחתה מהסכום הטעון ט במקרה של גניבה / אובדן / השחתה , הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו , כרטיס פגום / מזויף לא יכובד .כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל .
•  כרטיס שנטען כדין-שווה כסף • שימרו עליו במקום בטוח - הכרטיס ניתן לטעינה חד פעמית הכרטיס מופק ע"י דיסקרט בע"מ חפ 511283350
התוקף 5 שנים מיום ההפעלה
 
כרטיס המתנה שקיבלתם ניתן לשימוש בכל חנויות הרשת.
לבירור הקרוב הסניף : 03-6770770 www.discreet-f.co.il

Gift card web page, terms & conditions for דיסקרט.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out דיסקרט card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for דיסקרט gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
03-6770770
Check Receipt
דיסקרט gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
דיסקרט gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of דיסקרט

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated דיסקרט gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.