דור חדש בשוברים Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

דור חדש בשוברים Overview

Merchant website info and דור חדש בשוברים card balance check. https://www.justforu.co.il

Store Info

Website, contact number and gift card information for דור חדש בשוברים.
Official Website

Social Media Page

Social media links for דור חדש בשוברים

Gift Card Details

דור חדש בשוברים gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
דור חדש בשוברים gift card design and art work דור חדש בשוברים gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הכרטיס יכובד בהתאם לתנאים והמגבלות המופיעים באתר דור חדש בשוברים " ובדף המצורף. (התנאים באתר גוברים על כל פרסום אחר).(gcb.today#5009). לבירור יתרה / טעינה חוזרת, יש להיכנס לאתר דור חדש בשוברים שכתובתו .www.justforu.co.il הכרטיס מונפק ע"י דור חדש בשוברים בע"מ ח.פ .513937722 כרטיס זה בתוקף עד לתאריך המודפס בחזיתו. ניתן לעשות שימוש בכרטיס לפריקה אך ורק ברשימת המקומות המצ"ב שמעודכנת און ליין באתר החברה.(gcb.today#AA0C). כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב תשמ"ו .1986 במקרה של אובדן / גניבה ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות בטלפון : 03-5322313  או באתר " דור חדש בשוברים ". אין החזר כספי עקב אי שימוש אובדן / גניבה . הכרטיס מופעל באמצעות מערכת ווליוכארד ומולטיפס.

Gift card web page, terms & conditions for דור חדש בשוברים.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out דור חדש בשוברים card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for דור חדש בשוברים gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
03-5322313
Check Receipt
דור חדש בשוברים gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
דור חדש בשוברים gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of דור חדש בשוברים

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated דור חדש בשוברים gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.