ברשקה Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

ברשקה Overview

Merchant website info and ברשקה card balance check. https://www.bershka.com/il/
קבוצת ישראכרט - פתרונות פיננסים ללקוחות פרטיים ועסקיים
ברוכים הבאים לאתר הבית של קבוצת ישראכרט. באתר ניתן לבצע פעולות בחשבונכם הפרטי או העסקי, להגיש בקשה להלוואה מיידית לכל מטרה, להנפיק כרטיסי אשראי, לקבל מידע על תשלומים מתקדמים, הטבות ועוד

Store Info

Website, contact number and gift card information for ברשקה.
Official Website

Social Media Page

Social media links for ברשקה
Official Facebook
Official Twitter
Official Instagram

Gift Card Details

ברשקה gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
ברשקה gift card design and art work ברשקה gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הגרטיס יכובד רק ברשת חנויות Bershka  ובאחיותה הבלעדית של הרשת .הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום שטעון בו כדין .
במקרה של אובדן/גניבה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו .(gcb.today#1E479D). כרטיס פגום/מזוייף לא יוכבד . כרטיס זה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מוצח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ''''ו -1986.(gcb.today#2E7687).
כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל .
לבירור יתרתכם בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון 03-6364664 (מענה קולי 24 שעות ביממה )
או לאתר האינטרנט : www.isracard.co.il
תוקף הכרטיס עד למועד התוקף הנקוב בו.

Gift card web page, terms & conditions for ברשקה.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out ברשקה card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for ברשקה gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Phone Call
Call & check balance by
03-6364664
Check Receipt
ברשקה gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
ברשקה gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of ברשקה

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated ברשקה gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.