ביתן Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

ביתן Overview

Merchant website info and ביתן card balance check. https://www.ybitan.co.il
יינות ביתן Online
{{MetaTags.productDescription || MetaTags.description}}

Store Info

Website, contact number and gift card information for ביתן.
Official Website

Social Media Page

Social media links for ביתן
Official Facebook
Official Twitter
Official Instagram

Gift Card Details

ביתן gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
Maximum Giftcard: הכרטיס היחדי עם מגוון עצום של רשתות - ישראכרט עסקים
Maximum Giftcard: כרטיס הGiftcard היחידי עם מגוון עצום של רשתות ומותגים יוקרתיים וייחודיים שאין באף כרטיס אחר.לרשימת בתי העסק, היכנסו >>
ביתן gift card design and art work ביתן gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הכרטיס בתוקף עד למועד המואבע עליו . בכרטיס משמש מוצרים עד לגובה הסכום הטעון בו כדין ויכובד בבתי עסק המשתתפיים בהסדר .(gcb.today#505B). הרשימה הלאה והמעודכנות נתונה לשינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת כפי שתופיע בכל עת באתר האינטרנט www.ybitan.co.il עותקים נוספים של התנאים והמגנלות נמצאים במשרדי יינוח ביתן .
במקרה של אובדן / גניבה /השחתה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו .(gcb.today#6ECE). כרטיס פגום/מזויף לא יכובד . הסכום הטעון בכרטיס אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו.(gcb.today#AC58).
לא ניתן לבטל עסקה שהתבצעה בכרטיס, אלא במתן שובר זיעוי על פי מדיניות בית העסק . כרטיס זה אינו מהווה חיוב כהגדרת מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ''''ו-1986.
כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.(gcb.today#069C). לבירור יתרתך בכרטיס ניתן לחייג לישראלכרט בטל'' 03-6364664 או באתר ישראלכרט
www.isracard.co.il. הכרטיס מונפק ע''י ע.ר.צים שיווק ישיר בע''''מ,ח.פ. 512781154 , רח'' עמק האלה 250 מודיעין.

Gift card web page, terms & conditions for ביתן.
Official Gift Card
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out ביתן card balance by online balance check, phone balance check, visit store counter/ help desk.
Information for ביתן gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Online Check
Check balance online at
www.isracard.co.il
Phone Call
Call & check balance by
03-6364664
Check Receipt
ביתן gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
ביתן gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of ביתן

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated ביתן gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.