ביג שוב Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

ביג שוב Overview

Merchant website info and ביג שוב card balance check. https://www.big-shop.co.il
דף הבית - Big Shop
אפשר למצוא הכל בביג שופ! חיפה, ירושלים, אשדוד, באר שבע אודותינו רשת חנויות אופנת הלואו קוסט הגדולה בארץ מביאה את תרבות הקנייה למימדים חדשים. אלפי מטרים של קניות איכותיות במחירים ללא תחרות -

Store Info

Website, contact number and gift card information for ביג שוב.
Official Website

Social Media Page

Social media links for ביג שוב
Official Facebook
Official Instagram

Gift Card Details

ביג שוב gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
ביג שוב gift card design and art work ביג שוב gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

· כרטיס זה יכובד ברשת ביג שוב
· כרטיס זה מזכה את הלקוח לרכישות עד לגובה הסכום הטעון בכרטיס כדין .
· כרטיס זה אינו ניתן להמרה במזומן/או בכל הטבה אחרת , לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס, אלא תתבצע הפחתה מהסכום הטעון בו ובכח מקרה לא תוחזר כל תמורה בגין היתרה הטעונה בו .(gcb.today#2E768).
· כרטיס פגום ו/או מזוייף לא יכובד. כרטיס שאבד , הושחת ו/או נגנב לא ישוחזר ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו .(gcb.today#505BC).
· כל אדן המחזיק בכרטיס מצהיר , כי בעצם ההחזקה הוא מסכים לאמור לעיל ובתקנון השימוש של הכרטיס.
· תוקף הגרטיס ללא הגבלת זמן .

Gift card web page, terms & conditions for ביג שוב.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out ביג שוב card balance by visit store counter/ help desk.
Information for ביג שוב gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
ביג שוב gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
ביג שוב gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of ביג שוב

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated ביג שוב gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.