בוס Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

בוס Overview

Merchant website info and בוס card balance check. https://www.hugoboss.com/il/en/home
HUGO BOSS | Official Online Shop
Discover the latest HUGO BOSS collection for men and women in the Official Online Shop. Shop these exclusive designs now!

Store Info

Website, contact number and gift card information for בוס.
Official Website
Store / Location
Nearby Store
../il/en/stores
Help & Q/A
Customer Service
../il/en/contactus
Contact
Service & Support
../il/en/contactus
Login
Login or registerLogin or register
../il/en/account?requestSource=backlink

Social Media Page

Social media links for בוס

Gift Card Details

בוס gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
בוס gift card design and art work בוס gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

הכרטיס יכובד וייטען בחנויות בוס ובחנות האון לייז, ובאחריותן הבלעדית לא ניתן לממש את הניפט קאוד בחנויות האאוטלט ובחנות חדיוטי פרי של פקטורי 54. הכרטיס מונפק על ידי חברת אל שרד , ח''''פ  511199291.(gcb.today#063E). הכרטיס ניתן לטעינה חד פעמית. הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לנובה הסכום הטעון בו כדין .(gcb.today#80ED). ניתן למימוש ללא הנבלה
עד נובה הסכום הטעון בכרטיס. במקרה של אובדן/השחתה /גניבה , הכרטיס לט יוחלף באחר ולא יינתן כל תמורה או םיצוי בגינו , כרטיס פכום/מזויף לא יכובד .(gcb.today#65AB). כל אדם המחזיק הכרטיס זב מצהיר שבעצם ההחזקה כי הוא מסכים לעל האמור לעיל.כרויס שנטען כדין-שווה כסף, שימור עליו במקום בטוח.ניתן לברר את יתרת הכרטיס בסניפי הרשת ובחנות האון ליין . תוקף הכרטיס יכובד ל-5 שנים מיום הטענטו . לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

Gift card web page, terms & conditions for בוס.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out בוס card balance by visit store counter/ help desk.
Information for בוס gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
בוס gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
בוס gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of בוס

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated בוס gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.