ארקיע Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher


ארקיע Gift Card Balance

You can find out ארקיע card balance by phone balance check, visit store counter/ help desk.

Gift Card Balance

Gift Card Balance Check Options

 • Phone: Look for a customer service number provided on the back of the gift card or on the issuer's website. Call the number and follow the automated prompts to check the balance. You may need to enter the gift card number and other required details during the call. 03-6364664
 • In-store: Take the gift card to a physical store location of the retailer or restaurant that issued the gift card. Approach a store associate or cashier and request assistance in checking the balance. They can usually scan or manually input the gift card number to provide the current balance.
 • Mobile app: If the gift card issuer has a mobile app, download and install it on your smartphone or tablet. Sign in or create an account, and then add your gift card to the app. The app should display the available balance.
 • Receipt: If you made a recent purchase using the gift card, check the receipt. Some receipts display the remaining balance after each transaction.

Gift Card Balance Enquiry

Information for ארקיע gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.

Phone Call
Call & check balance by
03-6364664
Check Receipt
ארקיע gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
ארקיע gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
 • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
 • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
 • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
 • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

ארקיע Business Overview

Merchant website info and ארקיע card balance check. https://www.dutyfree.co.il/

Business Hightlightsארקיע Merchant Information

Website, contact number and gift card information for ארקיע.

Merchant Directory Links

Official Website

Merchant Social Media

Social media links for ארקיע


ארקיע Gift Card

ארקיע gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app

Gift Card Program

Gift Card Terms & Conditions

Terms and condition on the back of gift card.

· הכרטיס יכובד רק ברשת חנויות ג''יימס ריצ''רדסון ובאחריותה הבלעדית של הרשת .
· הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום שטעון בו כדין .(gcb.today#BBA47).
· במקרה של אובדן/גניבה הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו .
· כרטיס פגום/מזוייף לא יכובד
· כרטיס זב אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ''''ו-1986.(gcb.today#B9901).
· כל אדם המחזיק בכרטיס זה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל .
לבירור יתרתכם בכרטיס ניתן להתקשר לטלפון 03-6364664 (מענה קולי 24 שעות ביממה )
או להיכנס לאתר www.isracard.co.il .
תוקף הכרטיס עד מועד התוקף הנקוב בו.

Gift Card Links

Gift card web page, terms & conditions for ארקיע.

Card Region

ארקיע User Review

Share your experience of ארקיע

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated ארקיע gift card balance checker in a few clicks.
 • Live card balance from card merchant
 • No more tendentious card number typing each time
 • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.