אביגיאלי Gift Card Balance Israel gift cards directory

Gift Card, Gift Certificate and Gift Voucher

Overview
Introduction of the merchant
Store Info
Store Website, Contact Number, Locations
Social Media
Links to social media pages and blogs
Gift Card details
Gift Card Webpage, Terms & Conditions
Balance Enquiry
Options for Checking Card Balance
User Review
Tips, Deals & Discussions
Balance Check App
Manage Gift Card by Mobile App
Last Update: Monday, August 30, 2021

אביגיאלי Overview

Merchant website info and אביגיאלי card balance check. https://www.aviguyli.co.il
אביגיאלי מכונות ממכר אוטומטיות | החברה המובילה בישראל למכונות ממכר אוטומטיות
אביגיאלי הנה החברה המובילה בישראל בהפעלת מכונות שתייה אוטומטיות, מכונות שתייה חמה, מכונות שתייה קרה, מכונות ממתקים, מכונות קפה, מכונות חטיפים ועוד...

Store Info

Website, contact number and gift card information for אביגיאלי.
Official Website
Phone
Phone Number
1-700-700-731

Social Media Page

Social media links for אביגיאלי

Gift Card Details

אביגיאלי gift card or gift certificate links. Convenient way to manage balance on the fly in GCB mobile app
אביגיאלי gift card design and art work אביגיאלי gift card design and art work

Terms and condition on the back of gift card.

Aviguyli
חוויה אוטומטית
1-700-700-731

Gift card web page, terms & conditions for אביגיאלי.
Card Region

Card Balance Enquiry

You can find out אביגיאלי card balance by visit store counter/ help desk.
Information for אביגיאלי gift card balance inquiry to see remaining balance and transactions.
Check Receipt
אביגיאלי gift card balance on shopping receipt
Check shopping receipt for balance
Store Counter
אביגיאלי gift card balance enquiry in store
Visit store counter or help desk for balance
  • Online balance: follow the link to merchant's official balance check website. You will need to fill in card number and pin so as to retrieve card balance.
  • Phone call: call the merchant's support number and ask if you can check card balance. You might be able to get balance on the phone after providing card details.
  • Invoice/ Receipt: the remaining balance of the card is printed on the shopping invoice / receipt.
  • Store Counter: usually the card balance could be looked up at shop or store counter

User Review

Share your experience of אביגיאלי

Name
Email
Review

Gift Card Balance App

Gift Card Balance App helps you manage all gift card balances in one place. Add your card to app and use automated אביגיאלי gift card balance checker in a few clicks.
  • Live card balance from card merchant
  • No more tendentious card number typing each time
  • Balance query options at one glance
Gift Card Balance App

GCB App | Manages Balance Simply and Easily


GCB stores all gift cards data on your local device only.