תמונת כרטיס מתנה

תמונה של כרטיס

ניהול תמונת כרטיס
  • צרף תמונת כרטיס כדי שתוכל להתאים את הכרטיס בקלות
  • הפוך התאמה לתמונה כדי להתמקד באזור המפתח
  • השתמש בזיהוי טקסט כדי לחלץ מספר כרטיס מתמונה מבלי להקליד
  • צילום המסך יעבוד גם כן

מקרא סמל

צילום תמונה
בחירת תמונה מהגלריה (jpg או png)
זיהוי טקסט מתמונה באמצעות שירות ענן
עזרה
זום בתמונה (התאמות יאופסו)
הקטנת התצוגה של תמונה (התאמות יאופסו)
שמור תמונה
בטל שינויים
סובב 90 מעלות נגד כיוון השעון
סיבוב 90 מעלות בכיוון השעון
הזז תמונה שמאלה
הזזת תמונה למעלה
הזזת תמונה למטה
הזזת תמונה ימינה