עריכת כרטיס מתנה

עריכת כרטיס

  • מספר כרטיס/ סיסמה: זיהוי טקסט (מתמונה) זמין בדף [תמונה]
  • קישור לכרטיס: שמור קישור מקוון לכרטיס מתנה לגישה נוחה
  • תזכורת לכרטיס: התאמת תזכורת כרטיס בכרטיסיה [מתקדם]

סמל יתרה

הצג אפשרויות בדיקת יתרה זמינות

איזון שאילתה לפי דף אינטרנט
איזון שאילתה באמצעות SMS
איזון שאילתה באמצעות שיחת טלפון
סינכרון הגדרות שאילתת הכרטיס

מקרא סמל

כתובת URL פתוחה באמצעות דפדפן נייד
קריאת מספר באמצעות שירות דיבור