בדיקת יתרה SMS

שלח SMS לבדיקת יתרה

ודא שאתה משתמש במספר הנייד הרשום. אם המספר שלך אינו רשום, פנה תחילה לסניף הבנק כדי להגדיר אותו.
  • בחר את סוג החקירה
  • השתמש ב[בונה השאילתות של SMS] כדי למלא את הפרטים הנדרשים
  • שלח SMS למספר שסופק
  • תוצאת שאילתת SMS תישלח למספר טלפון נייד רשום
  • שאילתת SMS אחרונה נשמרת באפליקציה. באפשרותך להשתמש בלחצן [SMS Query] בכרטיסיה [כרטיס] ישירות בפעם הבאה

בדיקת יתרת שיחה שלא נענתה (הודו)

ודא שרשמת שירות [שיחה שלא נענתה] בבנק שלך. ייתכן שתוכל לרשום אותו על-ידי שליחת SMS למספר שסופק.
  • התקשר למספר [שיחה שלא נענתה] ממספר טלפון נייד רשום
  • לאחר מספר צלצולים, השיחה תתנתק באופן אוטומטי
  • לאחר זמן מה, יש לשלוח SMS יתרה למספר הנייד הרשום שלך